Ogłoszenie

Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Szubinie o stwierdzenie nabycia spadku po Jadwidze Grześkowiak

kujawsko-pomorskie, ---

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33907880
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
25-04-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
89-200 Szubin
Ulica
Plac Wolności 4

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy w Szubinie I Wydział Cywilny ogłasza, że pod sygn. akt I Ns 296/18 toczy się postępowanie z wniosku Burmistrza Barcina, o stwierdzenie nabycia spadku po Jadwidze Grześkowiak, ostatnio zamieszkałej w: 88-190 Barcin, ul. Świętego Wojciecha 4/7, zmarłej w Barcinie w dniu 3 grudnia 2013 roku.
Sąd wzywa wszystkich spadkobierców Jadwigi Grześkowiak, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się tego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Szubinie i wykazali swe prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postanowieniu o stwierdzenie nabycia spadku.
33907880
drukuj ogłoszenie