Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Radomsku I Wydziale Cywilnym w sprawie o sygn. akt I Ns 18/19 toczy się postępowanie z wniosku Marii Jareckiej o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności neiruchomości położonej przy ulicy Sienkiewicza 64 w Radomsku

łódzkie, Radomsko

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33907951
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
24-04-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyW Sądzie Rejonowym w Radomsku I Wydziale Cywilnym w sprawie o sygn. akt I Ns 118/19 toczy się postępowanie z wniosku Marii Jareckiej o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości położonej przy ulicy Sienkiewicza 64 w Radomsku, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu 0017 17 Radomsko, jednostka ewidencyjna 101201_1 Radomsko, powiatu radomszczańskiego, województwa łódzkiego, numerem działki 287 (dawniej 4639/2) o powierzchni 0,0674 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Radomsku nie ma urządzonej księgi wieczystej ani zbioru dokumentów, a znajdującej się obecnie w posiadaniu wnioskodawczyni, zabudowanej budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym.
Sąd wzywa wszystkie osoby zainteresowane wynikiem sprawy, w szczególności spadkobierców Jakuba i Marianny Majdeckich, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili się i wykazali swoje prawa, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie własności nieruchomości przez zasiedzenie, o ile zostanie ono udowodnione.
33907951
drukuj ogłoszenie