Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział XI Cywilny informuje, iż w sprawie XI NS 764/18 wydał postanowienie zezwalające Podkarpackiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie na złozenie do depozytu kwoty 3050,00zł tytułem odszkodowania.

podkarpackie, Rzeszów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33908050
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
26-04-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
35-303 Rzeszów
Ulica
Kustronia 4

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział XI Cywilny informuje, iż w sprawie prowadzonej pod sygn. akt XI Ns 764/18 wydał postanowienie zezwalające wnioskodawcy: Województwu Podkarpackiemu - Podkarpackiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 3050,00 zł (trzy tysiące pięćdziesiąt złotych) należnej z tytułu odszkodowania za przejętą na rzecz Województwa Podkarpackiego nieruchomość położoną w obrębie Grzęska, gm. Przeworsk, oznaczoną jako działka ewidencyjna nr 322/1 o pow. 0,0202 ha (powstała z podziału działki nr 322), ustalonego zgodnie z decyzją Wojewody Podkarpackiego z dnia 16.08.2018 r., znak: N-III.7570.1.202.2018, z zaznaczeniem, iż kwota ta będzie wydana z należnym oprocentowaniem dla pomocniczego rachunku bankowego - konta sum depozytowych prowadzonego dla Sądu Rejonowego w Rzeszowie, po potrąceniu kosztów związanych z prowadzeniem rachunku osobom, które wykażą, że na dzień: 8.03.2018 r. przysługiwało im prawo własności tej nieruchomości. Wzywa się zainteresowanych, aby przedłożyli prawomocny dokument potwierdzający prawo do ww. nieruchomości i odebrali złożone do depozytu sądowego świadczenie.
33908050
drukuj ogłoszenie