Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Postępowanie o zasiedzenie nieruchomości - obręb Przemuków - sygn. akt I Ns 1178/18/N

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33907488
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
30-04-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
31-547 Kraków
Ulica
Przy Rondzie
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-NOWEJ HUTY WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie pod sygn. akt INs 1178/18/N toczy się postępowanie ze sprawy z wniosku Grażyny Chabinki i Janusza Chabinki przy uczestnictwie Marianny Matusik, Ireny Staniszewskiej, Stanisława Skowron, Heleny Borek, Stanisławy Trędowskiej, Daniela Skowron, Romana Nogi, Heleny Nogi i Anety Gurdy o zasiedzenie nieruchomości składającej się z działki nr 417/2, obręb Przemyków, jednostka ewidencyjna 121402 Koszyce, o powierzchni 0,8900 ha. Sąd wzywa zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się w tutejszym Sądzie, dowodząc swoich praw do ww. nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie zgodnie z wnioskiem na rzecz wnioskodawcy.
33907488
drukuj ogłoszenie