Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym Poznań - Stare Miasto w Poznaniu toczy się postępowanie o zlożenie depozytu sądowego tytułem odszkodowania za utracone prawo własności nieruchomości położonej w Jelonku, gm. Suchy Las.

wielkopolskie, Poznań

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33908848
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
26-04-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
61-729 Poznań
Ulica
Młyńska 1 A
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY POZNAŃ - STARE MIASTO W POZNANIU VII WYDZIAŁ CYWILN

SzczegółyW Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, Wydziale VII Cywilnym, pod sygn. akt VII Ns 98/17/8 toczy się postępowanie z wniosku Gminy Suchy Las o udzielenie przez Sąd zgody na złożenie do depozytu sądowego kwoty 28.867,00 zł (dwadzieścia osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt siedem złotych) tytułem odszkodowania, zgodnie z treścią decyzji Starosty Poznańskiego z dnia 13 stycznia 2016 r. nr GN.N.683.75.2014, za utracone prawo własności nieruchomości gruntowej położonej w Jelonku, gm. Suchy Las, oznaczonej w ewidencji gruntów: obręb Jelonek, arkusz mapy 2, działka 252/2 o pow. 0.0551 ha, zapisanej w zamkniętej księdze wieczystej KW Złotniki tom II karta 13 - zajętej m.in. na budowę drogi gminnej - ulicy Orzechowej w miejscowości Jelonek, gm. Suchy Las, która nie posiada uregulowanego stanu prawnego.
Wyżej opisany przedmiot depozytu miałby zostać wydany Kazimierzowi Jeske, s. Wojciecha i Magdaleny (zamieszkałemu - zgodnie z danymi w aktach gruntowych dotyczących ww. nieruchomości - w Białężynie, na terenie gm. Czarnków), bądź jego spadkobiercom (w częściach zgodnie z treścią postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku) na ich wniosek (po okazaniu tego postanowienia). Sąd wzywa wierzyciela/-li do odbioru wyżej opisanego depozytu.
33908848
drukuj ogłoszenie