Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku w sprawie I Ns 381/18 toczy się postępowanie z wniosku Stanisławy Bogusz o stwierdzenie nabycia własności na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 października 1971 roku o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych w drodze uwłaszczeinia z dniam 4 listopada 1971 r. własności nieruchomości położonej w miejsowości Lublin nr działki ewidencyjnej 22/3

lubelskie, Świdnik

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33908904
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
07-05-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE ZS. W ŚWIDNIKU

SzczegółyPrzed Sądem Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku w sprawie I Ns 381/18 toczy się postępowanie z wniosku Stanisławy Bogusz o stwierdzenie nabycia własności na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 października 1971 roku o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych (Dz.U. nr 27, poz. 250) w drodze uwłaszczenia z dniem 4 listopada 1971 roku własności nieruchomości położonej w miejscowości Lublin, gmina Lublin, powiat lubelski, województwo lubelskie, składającej się z działki oznaczonej ewidencyjnie nr. 22/3 o powierzchni 0,0386 ha, dla której w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku nie ma założonej księgi wieczystej ani nie był prowadzony zbiór dokumentów. Sąd wzywa osoby zainteresowane, aby zgłosiły się do tutejszego Sądu w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia i wykazały swoje prawo do przedmiotowej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie sąd stwierdzi jej uwłaszczenie, o ile zostanie udowodnione.
33908904
drukuj ogłoszenie