Ogłoszenie

Ogłoszenie Sądu Rejonowego we Włocławku o zasiedzenie 3/8 udziału w prawie własności nieruchomości położonej w miejscowości Sokołowo Parcele, gmina Brześć Kujawski i Markowo

kujawsko-pomorskie, ---

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33909003
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
26-04-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
87-800 Włocławek
Ulica
Kilińskiego 20

SzczegółyPrzed Sądem Rejonowym we Włocławku toczy się postępowanie z wniosku Pawła Ulewicza, oznaczone sygn. akt I Ns 455/19, o zasiedzenie 3/8 udziału w prawie własności nieruchomości położonej w miejscowości Sokołowo Parcele, gmina Brześć Kujawski i Markowo, gmina Włocławek, powiat włocławski, woj. kujawsko-pomorskie, stanowiącej działki oznaczone numerami 72, 77, 5/1, 22/1, 30/1, 41/1 o łącznej powierzchni 17,7500 ha, dla której to nieruchomości w Sądzie Rejonowym we Włocławku VI Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW WL1W/00026939/4.
Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, w szczególności spadkobierców Tadeusza Kielemnik i Stanisława Kielemnik, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili swój udział w sprawie i wykazali swe prawa do ww. nieruchomości, w przeciwnym razie sąd stwierdzi jej zasiedzenie na rzecz wnioskodawcy, o ile zostanie ono udowodnione.
33909003
drukuj ogłoszenie