Ogłoszenie

Zawiadomienie pokrzywdzonych w sprawie dotyczącej oskarżonych Rafała Gładysza, Przemysława Nazimka, Daniela Smalcugi, Dariusza Syrycy, Grzegorza Szczotki oraz Grzegorza Wiśniewskiego o wyznaczeniu terminów rozpraw

śląskie, Gliwice

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33908994
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
30-04-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
44-101 Gliwice
Ulica
Powstańców Warszawy 23
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W GLIWICACH III WYDZIAŁ KARNY

SzczegółySąd Rejonowy w Gliwicach Wydział III Karny na podstawie art. 131 § 2 k.p.k. zawiadamia pokrzywdzonych, że w sprawie o sygn. akt III K 1071/16 dotyczącej oskarżonych Rafała Gładysza, Przemysława Nazimka, Daniela Smalcugi, Dariusza Syrycy, Grzegorza Szczotki oraz Grzegorza Wiśniewskiego, oskarżonych o przestępstwa z art. 279 § 1 kk i art. 288 § 1 kk przy zastosowaniu art. 11 § 2 kk, art. 278 § 1 kk, art. art. 291 § 1 kk, art. 276 kk, art. 279 § 1 kk i art. 275 § 1 kk przy zastosowaniu art. 11 § 2 kk (akt oskarżenia Prokuratury Okręgowej w Gliwicach - sygn. akt V Ds 21/13) wyznaczono terminy rozpraw: 05.06.2019 r., godz. 9.00-12.00, sala 118, 03.07.2019 r., godz. 9.00-12.00, sala 118, 17.07.2019 r., godz. 9.00-12.00, sala 118 w tut. Sądzie przy ul. Powstańców Warszawy 23 w Gliwicach.
Pouczenie:
1. Jeżeli akt oskarżenia wniósł oskarżyciel publiczny, pokrzywdzony może aż do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej złożyć oświadczenie, że będzie działał w charakterze oskarżyciela posiłkowego (art. 54 § 1 kpk),
2. Sąd może uwzględnić wniosek oskarżonego o wydanie wyroku skazującego bez przeprowadzenia rozprawy w całości, jeżeli nie sprzeciwiają się temu prokurator, a także pokrzywdzony należycie powiadomiony o terminie rozprawy oraz pouczony o możliwości zgłoszenia przez oskarżonego tego wniosku (art. 387 § 2 kpk).
Pokrzywdzony ma prawo wziąć udział w rozprawie, jeżeli się stawi, i pozostać na sali, choćby miał składać zeznania jako świadek. W tym wypadku sąd przesłuchuje go w pierwszej kolejności (art. 384 § 2 k.p.k.).
33908994
drukuj ogłoszenie