Ogłoszenie

Postępowanie o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości położonej w miejscowości Zaskale

małopolskie, Nowy targ

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33908418
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
30-04-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
34-400 Nowy targ
Ulica
Ludźmierska
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W NOWYM TARGU I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Nowym Targu pod sygn. akt I Ns 54/19 toczy się postępowanie z wniosku Gminy Szaflary o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości położonej w miejscowości Zaskale, oznaczonej jako dz. ewid. 862/5, powstałej z podziału dz. ewid. 862/3, obręb nr 0007 - Zaskale o powierzchni 0,0226 ha, dla której nie została założona księga wieczysta.
W związku z powyższym Sąd wzywa wszystkie osoby roszczące pretensje do działki objętej wnioskiem, a zwłaszcza następców prawnych Józefa Cetery s. Stanisława i Bronisława Cetery s. Stanisława, aby w terminie trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia, zgłosili się do tut. Sądu i udowodnili swoje prawa do tej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie nieruchomości, o ile zostanie ono udowodnione.
33908418
drukuj ogłoszenie