Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym w Rzeszowie Wydziałem I Cywilnym toczy się postępowanie w sprawie I NS 1224/18 z wniosku Józefa Żurek i innych o stwierdzenie zasiedzenia prawa nieruchomości.

podkarpackie, Rzeszów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33909379
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
30-04-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
35-959 Rzeszów
Ulica
Kustronia 4

SzczegółyOgłoszenie
Przed Sądem Rejonowym w Rzeszowie Wydziałem I Cywilnym toczy się postępowanie w sprawie I Ns 1224/18 z wniosku Józefa Żurek przy udziale Stefanii Siwocha, Marii Wrońskiej, Aleksandra Żurek, Zofii Żurek i Kazimierza Żurek
w przedmiocie stwierdzenia zasiedzenia prawa własności nieruchomości:
- położonej w Brzezówce gm. Hyżne, oznaczonej jako działka nr 1083 o pow. 0,24 ha, dla której nie jest założona księga wieczysta,
- położonej w Brzezówce gm. Hyżne, oznaczonej jako działka nr 903 o pow. 0,30 ha, dla której nie jest założona księga wieczysta,
- położonej w Borówkach gm. Chmielnik, oznaczonej jako działka nr nr 265, 266, 267 o łącznej pow. 1,35 ha, dla której nie jest założona księga wieczysta,
- położonej w Borówkach gm. Chmielnik, oznaczonej jako działka nr 195 o pow. 1,0942 ha, dla której nie jest założona księga wieczysta,
- położonej w Borówkach gm. Chmielnik, oznaczonej jako działka nr nr 215, 237, 233 o łącznej pow. 0,3299 ha, dla której nie jest założona księga wieczysta,
- położonej w Borówkach gm. Chmielnik, oznaczonej jako działka nr 209 o pow. 0,22 ha, dla której Sąd Rejonowy w Rzeszowie VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Tyczynie prowadzi księgę wieczystą nr RZ2Z/00026611/7 - w zakresie udziału wynoszącego 2/7 przysługującemu Władysławowi Żurek.
Wzywa się wszystkie osoby, którym przysługuje tytuł prawny do przedmiotowej nieruchomości, aby w terminie 3 miesięcy od publikacji ogłoszenia zgłosiły się do tut. Sądu i wykazały swe prawa pod rygorem ich pominięcia.
33909379
drukuj ogłoszenie