Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym w Rzeszowie Wydziałem I Cywilnym toczy się postępowanie w sprawie I NS 651/18 z wniosku Bożeny Dulęba-Zembroń i innych o stwierdzenie zasiedzenia prawa własnosci nieruchomości.

podkarpackie, Rzeszów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33909393
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
30-04-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
35-959 Rzeszów
Ulica
Kustronia 4

SzczegółyOGŁOSZENIE
Przed Sądem Rejonowym w Rzeszowie Wydziałem I Cywilnym toczy się postępowanie w sprawie I Ns 651/18 z wniosku Bożeny Dulęba-Zembroń przy udziale Elżbiety Dulęba-Cisło, Bolesława Dulęba, Lesława Dulęba, Bogusławy Czarnota, Danuty Dulęba, Ewy Dulęba, Kazimierza Dulęba, Doroty Pytel, Romana Dulęba, Ewy Cetnarskiej, Heleny Pawełek w przedmiocie stwierdzenia zasiedzenia prawa własności nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Wieniawskiego 80A, oznaczonej jako działka nr 1179 o pow. 0,1857 ha, obr. 0209 Zalesie, objętej dawnymi LWH 143 i LWH 147, dla której nie jest założona księga wieczysta.
Wzywa się wszystkie osoby, którym przysługuje tytuł prawny do przedmiotowej nieruchomości, aby w terminie 3 miesięcy od publikacji ogłoszenia zgłosiły się do tut. Sądu i wykazały swe prawa pod rygorem ich pominięcia.
33909393
drukuj ogłoszenie