Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku przez zasiedzenie własności nieruchomości położonej w Warszawie na terenie dzielnicy Białołęka.

mazowieckie, Warszawa

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33909816
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
30-04-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
03-813 Warszawa
Ulica
Terespolska 15A
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA WARSZAWY PRAGI PÓŁNOC II WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie, II Wydział Cywilny, w sprawie o sygn. akt II Ns 581/17, toczy się postępowanie z wniosku Anny Kompaniejcow, Andrzeja Kompaniejcow z udziałem miasta stołecznego Warszawy, Jarosława Chotkowskiego, Krzysztofa Chotkowskiego, Marka Chotkowskiego, Hanny Powały, Speed Cash Polska Sp. z o.o. w Warszawie o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości położonej w Warszawie na terenie dzielnicy Białołęka, obejmującej projektowaną działkę ewidencyjną o numerze 11/16 z obrębu 4-16-07, o łącznej powierzchni 173 m2 (0,0173 ha), dla której nie jest prowadzona księga wieczysta - wydzielonej z działki o nr. 11/2, opisanej na mapie sytuacyjnej nieruchomości sporządzonej do celów sądowych z dnia 16 czerwca 2016 roku i zarejestrowanej za numerem P.1465.2016.13170.
Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się w Sądzie Rejonowym dla Warszaw Pragi-Północ w Warszawie II Wydział Cywilny i udowodnili swoje prawa do opisanej nieruchomości, gdyż w przeciwnym wypadku zostaną pominięci w postępowaniu o zasiedzenie.
33909816
drukuj ogłoszenie