Ogłoszenie

Przed Sądem dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu toczy się postepowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Kazimierzu Szczawińskim.

dolnośląskie, Wrocław

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33909833
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
30-04-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
50-046 Wrocław
Ulica
Świebodzka 5
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ XIV WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółySąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu XIV Wydział Cywilny zawiadamia, że w tutejszym Sądzie pod sygnaturą akt XIV Ns 642/18 toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Kazimierzu Szczawińskim zmarłym 9 stycznia 2017 r. we Wrocławiu, ostatnio stale zamieszkałym we Wrocławiu przy ulicy Nowodworskiej 63/2, 54-433 Wrocław.
Wzywa się spadkobierców, aby w ciągu 3 miesięcy od dnia ogłoszenia zgłosili i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
33909833
drukuj ogłoszenie