Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Chełmie I Wydziale Cywilnym w sprawie sygn akt I Ns 43/19 z wniosku Klaudii Szmidt toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Narcyzie Honoracie Misina

lubelskie, Chełm

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33909721
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
02-05-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W CHEŁMIE I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Chełmie I Wydziale Cywilnym w sprawie sygnatura akt I Ns 43/19 z wniosku Klaudii Szmidt toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Narcyzie Honoracie Misina córce Andrzeja i Marii urodzonej w dniu 21 stycznia 1930 roku ostatnio stale zamieszkałej w miejscowości Chełm, województwo lubelskie, zmarłej w dniu 18 listopada 2017 roku.
Wzywa się spadkobierców, aby w terminie trzech miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili się do Sądu i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie zostaną pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku
33909721
drukuj ogłoszenie