Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku I Wydział Cywilny w sprawie o sygn. akt I Ns 431/19 toczy się postępowanei z wniosku Haliny Jaszczołt o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie prawa własności nieruchomości położonej w miejscowości Trawniki

lubelskie, Świdnik

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33909961
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
07-05-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE ZS. W ŚWIDNIKU

SzczegółyOgłoszenie
Przed Sądem Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku I Wydział Cywilny w sprawie o sygnaturze I Ns 431/19 toczy się postępowanie z wniosku Haliny Jaszczołt z udziałem Jerzego Moska o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie prawa własności nieruchomości położonej w miejscowości Trawniki, gmina Trawniki, powiat świdnicki, województwo lubelskie oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, obrębu 0010 10-Trawniki jako działka: nr 402 o powierzchni 0,03 ha, dla której księga wieczysta nie jest założona, wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 (trzech) miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili i udowodnili swoje prawa do przedmiotowych nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.
33909961
drukuj ogłoszenie