Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku I Wydział Cywilny w sprawie o sygn akt I Ns 430/19 toczy się postępowanie z wniosku Jana Witolda Maika o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie prawa własności nieruchomości położónej w miejscowości Giełczew Pierwsza

lubelskie, Świdnik

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33909964
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
07-05-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE ZS. W ŚWIDNIKU

SzczegółyOGŁOSZENIE
Przed Sądem Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku I Wydział Cywilny w sprawie o sygnaturze I Ns 430/19 toczy się postępowanie z wniosku Jana Witolda Maika z udziałem Marianny Maik o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie prawa własności nieruchomości położonej w miejscowości Giełczew Pierwsza, gmina Wysokie, powiat lubelski, województwo lubelskie oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, obrębu 0006 Giełczew Pierwsza jako działki: nr 996 o powierzchni 0,11 ha, nr 1339 o powierzchni 0,30 ha i nr 1342 o powierzchni 0,08 ha, łącznie 0,49 ha, dla której księga wieczysta nie jest założona; wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 (trzech) miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili i udowodnili swoje prawa do przedmiotowych nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.
33909964
drukuj ogłoszenie