Ogłoszenie

Sprawa o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości połozonej w Chrzanowie - sygn. akt I Ns 553/18

małopolskie, Chrzanów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33910498
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
07-05-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
32-500 Chrzanów
Ulica
Al. Henryka
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółySygn. akt: I Ns 553/18
OGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Chrzanowie - I Wydział Cywilny toczy się pod sygnaturą akt I Ns 533/18 sprawa z wniosku Wojciecha Mąsior przy uczestnictwie Barbary Kołodziej, Bolesława Głownia, Adama Głownia, Zofii Markiewicz, Justyny Klimek, Ernesty Cupiał i innych o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości składającej się z części działki o nr 159/29 położonej w Chrzanowie, dla której nie jest prowadzona księga wieczysta, a w wykazie hipotecznym LWH 320 gm. kat. Kościelec, który utracił moc prawną, figurują Marianna vel. Maria z Głowniów Gładyskowa, Stefania Gładysek, córka Walentego, Antoni Gładysek, syn Józefa, Władysław Gładysek, syn Józefa, Stefan Gładysek, syn Józefa. Zasiedzenie zgodnie z wnioskiem ma nastąpić na rzecz: Magdaleny Myćka, Janusza Myćka, Janusza Mąsior oraz Bogumiły Mąsior.
Do udziału w sprawie Sąd wzywa zainteresowanych, w tym osoby ujawnione w wykazie hipotecznym, ich spadkobierców lub dalszych spadkobierców.
Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się w Sądzie Rejonowym w Chrzanowie i wykazali prawo własności do wymienionej nieruchomości i wskazali adres zamieszkania, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi jej zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.
33910498
drukuj ogłoszenie