Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie toczy się postępowanie o stwierdzenia nabycia własności części nieruchomości położonej w Warszawie na terenie dzielnicy Białołęka.

mazowieckie, Warszawa

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33910687
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
07-05-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
03-813 Warszawa
Ulica
Terespolska 15A
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA WARSZAWY PRAGI PÓŁNOC II WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie, II Wydział Cywilny, w sprawie o sygn. akt II Ns 347/18, toczy się postępowanie z wniosku Tadeusza Mondrzejewskiego, Janiny Mondrzejewskiej, Joanny Szabłowskiej, Szczęsnego Szabłowskiego z udziałem miasta stołecznego Warszawy o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności części nieruchomości położonej w Warszawie na terenie dzielnicy Białołęka przy ul. Fletniowej 60, składającej się z zabudowanej działki gruntu nr 3/3 w obrębie ewidencyjnym 4-04-24 o powierzchni 0,1331 ha - wydzielonej z działki gruntu 3/2, oraz z działki gruntu 5/3 w obrębie ewidencyjnym 4-04-24 o powierzchni 0,0008 ha - wydzielonej z działki gruntu 5/2, opisanych na mapie sytuacyjnej nieruchomości sporządzonej do celów sądowych z dnia 25 kwietnia 2018 roku i zarejestrowanej za numerem P.1465.2018.5132, dla których to nieruchomości prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie księgi wieczyste WA3M/00011624/8, gdzie jako właściciel w dziale II wpisana jest Spółka Akcyjna "Warszawskie Przedsiębiorstwo Budowlane" - w likwidacji i WA3M/00200891/2, gdzie w dziale II jako właściciel wpisane jest miasto stołeczne Warszawa.
Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie II Wydział Cywilny i udowodnili swoje prawa do opisanej nieruchomości, gdyż w przeciwnym wypadku zostaną pominięci w postępowaniu o zasiedzenie.
33910687
drukuj ogłoszenie