Ogłoszenie

Wójt Gminy Bulkowo ogłasza o rokowaniach na sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bulkowo - dwór oraz park dworski w Nadułkach

mazowieckie, Bulkowo

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33911000
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
08-05-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
09-454 Bulkowo
Ulica
Szkolna
Osoba kontaktowa
URZĄD GMINY BULKOWO

SzczegółyOgłoszenie o rokowaniach na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gminnej (wyciąg)
Wójt Gminy Bulkowo ogłasza o rokowaniach na sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bulkowo - dwór oraz park dworski w Nadułkach :
1.Oznaczenie nieruchomości wg. księgi wieczystej i katastru nieruchomości oraz powierzchnia:
Zbudowana nieruchomość gminna położona w obrębie Nadułki, oznaczona nr ew. 11/19 o pow. 4,46 ha. Dla nieruchomości nr ew. 11/19 prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Płocku księga wieczysta nr PL1P 00077571/8.
2. Cena wywoławcza: 492 780,0zł - czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt złotych. Sprzedaż jest zwolniona z opodatkowania podatkiem VAT.
3. Termin i miejsce rokowań: 10 lipca 2019r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Bulkowo, ul. Szkolna 1, 09-454 Bulkowo.
4.Wysokość zaliczki: 25 000,00 zł - słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych.
5.Szczegółowe ogłoszenie o rokowaniach zostało wywieszone w siedzibie Urzędu Gminy Bulkowo, 09-454 Bulkowo, ul. Szkolna 1, a także zamieszczone na stronie internetowej tut. Urzędu www.bulkowo.pli w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na: ogloszenia.plock.pl, portalenieruchomosci.pldomy.pl morizon.pl oferty.net gratka.pl facebook.com
Wyciąg z ogłoszenia o rokowaniach zamieszczono Gazecie Wyborczej - wydanie z dnia 8.05. 2019r.
6.Szczegółowe informacje o rokowaniach można uzyskać jak niżej:
- Pan Tomasz Kolczyński - Sekretarz Gminy, tel. 24 265 20 13, wew. 15, sekretarz@bulkowo.pl
- Pani Maria Jakubiak - tel. 24 265 20 13 wew. 23, rolnictwo@bulkowo.pl
33911000
drukuj ogłoszenie