Ogłoszenie

Starosta Powiatu Płońskiego zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie udostępnienia Energa Operator SA nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Kubice

mazowieckie, Płońsk

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33911319
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
10-05-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
09-100 Płońsk
Ulica
Płocka
Osoba kontaktowa
POWIAT PŁOŃSKI-STAROSTWO POWIATOWE W PŁOŃSKU

SzczegółyGG.6821.16.2019
OGŁOSZENIE
STAROSTA POWIATU PŁOŃSKIEGO
Na podstawie art. 113 ust. 5 i 6, art. 114 ust. 3 i 4 oraz art. 124a i 124b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U.2018.2204), zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie udostępnienia Energa Operator SA nieruchomości
o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Kubice, gm. Nowe Miasto, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem działki: 21/3 o pow. 1,1600 ha w celu wykonania czynności związanych z remontem napowietrznej linii elektroenergetycznej SN 15kV.
Osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do ww. nieruchomości winny zgłosić się do Starostwa Powiatowego w Płońsku, ul. ks. Jerzego Popiełuszki 14, pok. 206 w terminie 2 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia.
33911319
drukuj ogłoszenie