Ogłoszenie

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników ogłasza konkurs na wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za okres 01.01.2019 do 31.03.2019

kujawsko-pomorskie, Toruń

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33911128
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
07-05-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
87-100 Toruń
Ulica
Skłodowskiej-Curie 55

SzczegółySieć Badawcza Łukasiewicz-Instytut Inżynierii
Materiałów Polimerowych i Barwników
ul. M. Skłodowskiej - Curie 55, 87-100 Toruń
Ogłasza konkurs na badanie sprawozdania finansowego
za okres 01.01.2019r. do 31.03.2019r.
Termin i miejsce składania ofert: 13 maja 2019r.,
ul. M. Skłodowskiej - Curie 55, 87-100 Toruń.
Kontakt: e-mail: sekretariat@impib.pl; tel.: 056 650 00 44.
Szczegóły ogłoszenia znajdują się na stronie: www.bip.impib.pl/aktualnosci/zamowienia-bez-stosowania-przepisow-ustawy-pzp.
33911128
drukuj ogłoszenie