Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym Lublin Wschód w Lublinie I Wydziale Cywilnym e sprawie o sygn.I NS 743/18 toczy się posrtepowanie z wniosku Gminy Mełgiew o stwierdzenie nabycia spadku po Danieli Maślance.

lubelskie, Świdnik

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33911408
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
08-05-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
21-040 Świdnik
Ulica
Wyszyńskiego 18

SzczegółyOGŁOSZENIE
Przed Sądem Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku I Wydział Cywilny w sprawie o sygnaturze I Ns 743/18 toczy się postępowanie z wniosku Gminy Mełgiew o stwierdzenie nabycia spadku po Danieli Maślance, córce Adama i Zofii, zmarłej 14 marca 1997 roku w Świdniku, ostatnio stale zamieszkałej w Świdniku oraz po Franciszku Maślance, synu Andrzeja i Wiktorii, zmarłego 15 października 2002 roku w Lublinie, ostatnio stale zamieszkałym w Świdniku. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
33911408
drukuj ogłoszenie