Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym Lublin Wschód w Lublinie I Wydziale Cywilnym w sprawie I NS 1135/18 toczy się postępowanie z wniosku Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie o stwierdzenie nabycia spadku po Mieczysławie Pąśko.

lubelskie, Świdnik

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33911418
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
08-05-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
21-040 Świdnik
Ulica
Wyszyńskiego 18

SzczegółyOGŁOSZENIE
Przed Sądem Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku I Wydział Cywilny w sprawie o sygnaturze I Ns 1135/18 toczy się postępowanie z wniosku Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie o stwierdzenie nabycia spadku po Mieczysławie Pąśko, synu Stanisława i Wiktorii, zmarłego 28 października 2014 roku w Wygnanowicach, ostatnio stale zamieszkałym w Wygnanowicach. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
33911418
drukuj ogłoszenie