Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku I Wydziale Cywilnym w sprawie I NS 608/18 toczy się z wniosku Katarzyny Kos i Marcina Zająca postępowanie o stwierdzenie zasiedzenia działki.

lubelskie, Świdnik

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33911426
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
08-05-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
21-040 Świdnik
Ulica
Wyszyńskiego 18

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku I Wydział Cywilny w sprawie I Ns 608/18 toczy się z wniosku Katarzyny Kos i Marcina Zająca postępowanie o stwierdzenie zasiedzenia - działki nr 9 o powierzchni 0,0334 ha położonej w Lublinie, ul. Rolna Osada, odpowiadającej udziałowi Jadwigi Gołaś we współwłasności działki hipotecznej nr 52, dla której to nieruchomości w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku jest księga wieczysta nr LU1I/00002689/5. Wzywa się wszystkich zainteresowanych, w szczególności zaś następców prawnych współwłaścicielki nieruchomości objętej wnioskiem - Jadwigi Gołaś (Golas), aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia stawili się w Sądzie i wykazali własność, gdyż w przeciwnym razie sąd stwierdzi zasiedzenie, jeśli zostanie ono udowodnione.
33911426
drukuj ogłoszenie