Ogłoszenie

Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Toruniu o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości położonej w Brąchnowie

kujawsko-pomorskie, ---

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33911473
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
08-05-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
87-100 Toruń
Ulica
Młodzieżowa 31

SzczegółyOGŁOSZENIE
Przed Sądem Rejonowym w Toruniu toczy się postępowanie z wniosku Krystyny Strużyńskiej
o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości o powierzchni 0,0440 ha położonej w Brąchnowie, ul. Lipowa 8 (gm. Łubianka) bez urządzonej księgi wieczystej.
Przedmiotowa nieruchomość znajduje się w posiadaniu Krystyny Strużyńskiej.
Sprawa została zarejestrowana pod sygnaturą XI Ns 519/18.
Wzywa się wszystkich zainteresowanych, by w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili swe prawa do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.
33911473
drukuj ogłoszenie