Ogłoszenie

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu toczy postępowanie o nabycie spadku po Benedykcie Reginie Kozak zm. 15.06.2016 r. w Inowrocławiu.

wielkopolskie, Poznań

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33911495
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
08-05-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
61-745 Poznań
Ulica
Al. Marcinkowskiego 32
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU I WYDZIAŁ C

SzczegółySąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, I Wydział Cywilny, ogłasza, że w tut. Sądzie w I Wydziale Cywilnym pod sygn. I Ns 148/17 toczy się postępowanie z wniosku Wandy Dzwonkowskiej o stwierdzenie nabycia spadku po Benedykcie Reginie Kozak, córce Józefa i Marii, zmarłej 15 czerwca 2016 r. w Inowrocławiu, ostatnio stale zamieszkałej w Inowrocławiu. Sąd wzywa spadkobierców Benedykty Reginy Kozak, aby zgłosili się do Sądu Rejonowego Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydziału I Cywilnego, do sprawy I Ns 148/17 w terminie 3 miesięcy od ukazania się tego ogłoszenia i udowodnili swe prawa do spadku po Benedykcie Reginie Kozak, w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku po wyżej wymienionej. W skład spadku wchodzi spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego.
33911495
drukuj ogłoszenie