Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu pod sygnaturą akt I Ns 804/17 toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Adamie Zalewskim

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
156426
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
09-05-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto

Szczegóły


W Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu w Wydziale I Cywilnym pod sygnaturą akt I Ns 804/17 toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Adamie Zalewskim (po sprostowaniu nazwiska Adamie von Zalewski) zmarłym w dniu 05 marca 1903r. ostatnio stale zamieszkałym w Kruszwicy oraz Annie Zalewskiej (po sprostowaniu nazwiska Annie von Zalewska, nazwisko rodowe Samulewicz), córce Bogumiła i Ernestyny, zmarłej w dniu 06 września 1917r. w Kruszwicy, ostatnio stale zamieszkałej w Kruszwicy.
Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się tego ogłoszenia zgłosili się do Sądu spadku i wykazali swe prawa do dziedziczenia, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postanowieniu o stwierdzenie nabycia spadku.

drukuj ogłoszenie