Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym w Dębicy toczy się postępowanie w sprawie I NS 565/18 z wniosku Mariusza Kurek o zezwolenie na złożenie świadczenia do depozytu sądowego.

podkarpackie, Dębica

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33911537
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
09-05-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
39-200 Dębica
Ulica
Słoneczna 3

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Dębicy Wydział I Cywilny, pod sygnaturą akt I Ns 565/18, toczy się postępowanie z wniosku Mariusza Kurek o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego.
Postanowieniem z dnia 8 stycznia 2019 r. Sąd Rejonowy w Dębicy Wydział I Cywilny zezwolił wnioskodawcy, tj. Mariuszowi Kurek, na złożenie do depozytu sądowego kwoty 22.750,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych i 00/100), tytułem spłaty udziału w majątku spadkowym po zmarłym Leszku Kurek, zasądzonej na rzecz Barbary Kurek (z d. Rudnicka) postanowieniem Sądu Rejonowego w Dębicy z dnia 14 listopada 2018 r., sygn. akt I Ns 499/17, z tym zastrzeżeniem, że kwota ta może zostać wypłacona Barbarze Kurek (z d. Rudnicka) na jej wniosek, za okazaniem dokumentu potwierdzającego tożsamość uprawnionej. Wskazanym postanowieniem Sąd Rejonowy w Dębicy ustanowił również dla nieznanej z miejsca pobytu Barbary Kurek (z d. Rudnicka) kuratora w osobie radcy prawnego Marcina Parysa, prowadzącego Kancelarię Radcy Prawnego w Dębicy przy ul. Krakowskiej 28.
Sąd Rejonowy w Dębicy wzywa osobę zainteresowaną do odbioru depozytu po wykazaniu swoich praw do przedmiotowego świadczenia.
33911537
drukuj ogłoszenie