Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu toczy się postępowanie z wniosku Grażyny Budzyńskiej o stwierdzenie nabycia spadku po Annie Nowak

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
156435
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
09-05-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto

Szczegóły


 

OGŁOSZENIE


W Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu Wydział I Cywilny, pod sygnaturą akt I Ns 59/18 toczy się postępowanie z wniosku Grażyny Budzyńskiej o stwierdzenie nabycia spadku po Annie Nowak, mającej ostatnie miejsce zamieszkania i zwykłego pobytu w Inowrocławiu, zmarłej w dniu 22 grudnia 2017r. w Inowrocławiu. Wzywa się wszystkich spadkobierców zmarłej, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się tego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Inowrocławiu i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzenie nabycia spadku.

 

 

drukuj ogłoszenie