Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu toczy się postępowanie z wniosku Barbary Świtały i Grzegorza Świtały o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
156436
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
09-05-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto

SzczegółyW Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu toczy się postępowanie w sprawie I Ns 611/18 z wniosku Barbary Świtały i Grzegorza Świtały o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości położonej w Gniewkowie przy ul. 17 Stycznia, o numerze ewidencyjnym działki 934 , o powierzchni 0,0238 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta Tom XI karta 321 , w której jako właściciel przedmiotowej nieruchomości figuruje Paul
Graszewicz.
Sąd wzywa wszystkich właścicieli nieruchomości, , w szczególności spadkobierców Paula Graszewicza, aby w terminie 3 miesięcy od daty zamieszczenia ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Inowrocławiu i wykazali swoje prawa. O ile w tym terminie nikt się nie zgłosi, albo praw swoich nie udowodni, Sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie ono wykazane.

drukuj ogłoszenie