Ogłoszenie

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda toczy postępowanie o nabycie przez zasiedzenie własności nieruchomości położonej przy ul. Miłowita 6 w Poznaniu.

wielkopolskie, Poznań

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33912545
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
14-05-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
61-745 Poznań
Ulica
Al. Marcinkowskiego 32
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU I WYDZIAŁ C

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział I Cywilny zawiadamia, iż pod sygn. I Ns 558/17/0 toczy się postępowanie z wniosku Stanisławy Jałoszyńskiej o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości w postaci odrębnej własności lokalu mieszkalnego numer 1 położonego na parterze budynku przy ul. Miłowita 6 w Poznaniu, dla której Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu prowadzi księgę wieczystą KW nr P02P/00058516/2 wraz z udziałem w wysokości 1/2 część we współwłasności nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu prowadzi księgę wieczystą KW nr P02P/00057663/0 - znajdującej się w posiadaniu Stanisławy Jałoszyńskiej, co do której jako właściciele w księdze wieczystej KW nr P02P/00058516/2 wpisane są Marianna Pacyńska i Irena Józkowiak.
Sąd wzywa następców prawnych tabularnych właścicieli, aby w ciągu 3 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się i wykazali, że przysługuje im prawo własności ww. nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.
33912545
drukuj ogłoszenie