Ogłoszenie

Postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Mariannie Witku - sygn. akt I Ns 106/19/K

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33911658
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
14-05-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
31-547 Kraków
Ulica
Przy Rondzie
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-KROWODRZY I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie I Wydziałem Cywilnym toczy się do sygn. akt I Ns 106/19/K postępowanie z wniosku Wojciecha Mularza o stwierdzenie nabycia spadku po Mariannie Witku synu Mariana Szopy i Genowefy Witek, urodzonym w dniu 23 lutego 1948 r. w Białym Kościele, zmarłym w dniu 6 listopada 2007 r. w Krakowie, ostatnio zamieszkałym pod adresem Biały Kościół 114, 32-089 Wielka Wieś.
W związku z powyższym wzywa się zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do sądu, w którym toczy się postępowanie i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym wypadku zostaną pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
33911658
drukuj ogłoszenie