Ogłoszenie

Sprawa o zasiedzenie nieruchomości położonej w miejscowości Pcim - sygn. akt I Ns 464/18

małopolskie, Myślenice

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33911674
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
14-05-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
32-400 Myslenice
Ulica
Piłsudskiego
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W MYŚLENICACH WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy w Myślenicach, I Wydział Cywilny ogłasza, że na wniosek sprawy z wniosku Anny Leksander przy uczestnictwie: Stanisława Leksander, Piotra Hanusiak, Andrzeja Leksander, Jana Leksander, Andrzeja Pietrzaka, Macieja Leksander, Wojciecha Leksander, Józefa Tajs, Wojciecha s. Wojciechy Leksander, Marii Kubackiej, Haliny Kosek, Krystyny Martyna, Stanisławy Makarowskiej, Barbary Szarek, Heleny Flazik, Bożeny Rapacz, Marii Karcz, Anny Solarz, Marii Anny (dwojga imion) Borowskiej, Grażyny Wojdyła, Patrycji Nebila, Anny Kukułka, Zofii Latoń, Małgorzaty Szklarskiej, Beaty Obajtek, Lucyny Konieczna, Marii Leksander, Marii Fryc, Ireny Borowskiej, Janiny Niemirowskiej, Zofii Doroty (dwojga imion) Leksander, Ireny Grucela, Barbary Byczek, Marii Leksander o zasiedzenie nieruchomości położonej w miejscowości Pcim, składającej się z działek nr 5337, 5347, obj.
KR1Y/00007311/3 o pow. 1,3200 ha oraz działki 7092/2 o pow. 0,1100 ha.
Sąd wzywa osoby zainteresowane, a w szczególności: Krystynę Martyna, Zofię Dorotę (dwojga imion) Leksander, Macieja Leksander, Małgorzatę Szklarską albo ich następców
prawnych, aby w terminie 1 miesiąca od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosiły w tut. Sądzie i udowodniły uprawnienia do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie z ich pominięciem, o ile zostanie udowodnione.
33911674
drukuj ogłoszenie