Ogłoszenie

Postępowanie o uregulowanie własności nieruchomości położonej w Jaworniku - sygn. akt I Ns 16/19

małopolskie, Myślenice

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33911700
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
14-05-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
32-400 Myślenice
Ulica
Piłsudskiego
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W MYŚLENICACH WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy w Myślenicach, I Wydział Cywilny ogłasza, że na wniosek Heleny Pustuła, przy uczestnictwie: Marii Tomal, Pawła Tomal, Władysława Tomal, Anastazji Stachoń-Grzesiczek, Jana Tomal (zam. Jawornik 300), Ewy Tomal, Renaty Chowaniec, Janiny Piechota, Wiktorii Sułowskiej, Małgorzaty Pacułt, Jana Zawiskiego, Jana Tomal (zam. Jawornik 237), Heleny Moskal, Zofii Włoch, Grzegorza Włoch, Gminy Myślenice, zostało wszczęte postępowanie do sygn. akt. I Ns 16/19 w trybie ustawy z dnia 26 października 1971 r. o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych, o uregulowanie własności nieruchomości położonej w Jaworniku, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 667, dla której Sąd Rejonowy w Myślenicach, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KR1Y/00023840/8, w której jako właściciele przedmiotowej nieruchomości wpisani są: Szczepan Sztachetka, Anna Sztachetka, Genowefa Suder, Jan Tomala, Anna Tomalowa, Marian Tomala, Jan Tomala, Józefa Czesława (dwojga imion) Tomala, Tadeusz Tomala, Stanisław Tomala, Jędrzej Tomala, Salomea Janicka, Elżbieta Woźniak, Stanisław Papiernik, Jan Papiernik, Franciszek Papiernik.
Sąd wzywa osoby zainteresowane, a w szczególności następców prawnych ww. osób, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili w tut. Sądzie i udowodnili uprawnienia do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi uwłaszczenie, o ile zostanie udowodnione.
33911700
drukuj ogłoszenie