Ogłoszenie

Postępowanie o uregulowanie własności nieruchomości połozonej w Czarnym Dunajcu - sygn. akt I Ns 1586/18

małopolskie, Nowy targ

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33911720
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
14-05-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
34-400 Nowy targ
Ulica
Ludźmierska
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W NOWYM TARGU I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Nowym Targu pod sygn. akt I Ns 1586/18 toczy się postępowanie z wniosku Heleny Jasińskiej o uregulowanie własności nieruchomości położonej w Czarnym Dunajcu, woj. małopolskie, oznaczonej jako dz. ewid. 3179/2 o pow. 0,3607 ha, powstała z części p.gr.l.kat. nr 3178/1 gm. kat. Stare Bystre (spis parcelowy dla gm. kat. Stare Bystre uległ zniszczeniu).
Wzywa się wszystkich zainteresowanych, a w szczególności spadkobierców po Janie Warnik s. Jakuba i Reginy zm. w dniu 15 października 2005 roku, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia ogłoszenia zgłosili się i udowodnili swoje prawa do wskazanej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd może stwierdzić nabycie własności zgodnie z wnioskiem.
33911720
drukuj ogłoszenie