Ogłoszenie

Sprawa o zasiedzenie nieruchomości polozonej w Krzeszowicach

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33912126
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
14-05-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
31-547 Kraków
Ulica
Przy Rondzie
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-KROWODRZY I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie I Wydziale Cywilnym, do sygn. akt I Ns 2129/16/K toczy się sprawa z wniosku Jana Ludwikowskiego przy uczestnictwie Stanisławy Ludwikowskiej o zasiedzenie nieruchomości położonej w Krzeszowicach stanowiącej działkę ewidencyjną nr 1878, dla której Sąd Rejonowy Kraków-Krowodrza w Krakowie VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Krakowie prowadzi księgę wieczystą o nr. KR2K/00027617/0.
W związku z powyższym Sąd wzywa zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do sądu, w którym toczy się postępowanie i udowodnili swoje prawa, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie własności nieruchomości, jeśli zostanie udowodnione.
33912126
drukuj ogłoszenie