Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Wołominie toczy się postepowanie z wniosku Anieli Urbanowskiej, Jerzego Urbanowiskiego o stwierdzenie nabycia przez wnioskodawców w drodze sasiedzenia własności nieruchomości

mazowieckie, Urle

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33912727
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
14-05-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
05-200 Wołomin
Ulica
Prądzyńskiego 3 A
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Wołominie I Wydziale Cywilnym, w sprawie o sygn. akt I Ns 491/18 toczy się postępowanie z wniosku Anieli Urbanowskiej, Jerzego Pawła Urbanowskiego o stwierdzenie nabycia przez wnioskodawców w drodze zasiedzenia własności nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Urle, gm. Jadów, pow. wołomiński, o powierzchni 0,8580 ha, stanowiącej działkę nr 115, obręb nr 0021, Urle, dla której nie jest prowadzona księga wieczysta ani zbiór dokumentów. Sąd wzywa poprzednich właścicieli i posiadaczy nieruchomości oraz ich spadkobierców, a także wszystkich zainteresowanych do zgłoszenia swojego udziału w niniejszej sprawie i wykazania własności, w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia. W przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie własności nieruchomości, o ile zostanie ono udowodnione.
33912727
drukuj ogłoszenie