Ogłoszenie

Syndyk LZMO SA w upadłości ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż Przedsiębiorstwa LZMO SA w upadłości

lubuskie, Lubsko

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33912624
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
14-05-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
65-775 Zielona góra
Ulica
Zacisze 16 A/112
Osoba kontaktowa
KANCELARIA SYNDYKA IWONA BORZYM

SzczegółySyndyk LZMO SA w upadłości z siedzibą w Wierzbinie
ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż Przedsiębiorstwa LZMO SA w upadłości w skład którego wchodzi zakład ceramiczny produkujący wkłady kominowe metodą formowania izostatycznego położony w Lubsku przy ul. Reymonta 7
wraz z wyposażeniem
w trybie art. 316 ustawy z dnia 28 lutego 2003r. Prawo upadłościowe .
W skład przedmiotu sprzedaży wchodzą:
I. Nieruchomości w części zabudowane położone w obrębie miasta Lubsko, ul. Reymonta 7, gmina Lubsko, powiat żarski, woj. lubuskie o łącznej powierzchni 2,33 ha, dla których Sąd Rejonowy w Żarach prowadzi n/w księgi wieczyste i które stanowią zorganizowany zakład branży ceramiki budowlanej.
1. KW Nr ZG1R/00043745/5
2. KW Nr ZG1R/00051433/4
3. KW Nr ZG1R/00050697/5
II. Nieruchomości niezabudowane położone w obrębie Chwaliszowice, gmina Trzebiel, powiat żarski, woj. lubuskie o łącznej powierzchni 0,11 ha dla których Sąd Rejonowy w Żarach prowadzi n/w księgi wieczyste:
4. KW Nr ZG1R/00048687/5
5. KW Nr ZG1R/00048686/8
III. Ruchomości
W skład ruchomości wchodzą ruchomości stanowiące wyposażenie budynków położonych w Lubsku przy ul. Reymonta 7 służące do produkcji ceramicznych wkładów kominowych oraz ruchomości stanowiące wyposażenie biur, hali produkcyjnej, magazynów.
Cena wywoławcza przedmiotu sprzedaży wynosi:
4.900.000 PLN netto wadium 980.000 PLN
Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie w Sądzie Rejonowym Wydziale V Gospodarczym w Zielonej Górze do dnia 27.06.2019r. pisemnej oferty kupna przedmiotu sprzedaży, za cenę nie niższą od ceny wywoławczej, w zapieczętowanej kopercie z napisem "Przetarg - LZMO S.A. w upadłości" oraz wpłata wadium na rachunek masy upadłości konto bankowe: 10 1090 1564 0000 0001 3580 3968 najpóźniej do dnia poprzedzającego przetarg tj. do 27.06.2019r, w taki sposób aby w tym dniu było zarachowane na rachunku masy upadłości.
Otwarcie i rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 28.06.2019r. o godz. 10.00 Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze V Wydział Gospodarczy, pl. Słowiański 12 w Sali 113.
Szczegółowe zestawienie i opis majątku oferowanego do sprzedaży, jak również szczegółowe zasady udziału w przetargu zawiera regulamin przetargu dostępny w biurze syndyka w Zielonej Górze ul. Zacisze 16a pok. 112 po wcześniejszym telefonicznym umówieniu spotkania pod numerem telefonu 68/470-70-71 adres e-mail: syndykbiuro@o2.pl
33912624
drukuj ogłoszenie