Ogłoszenie

Burmistrz Solca Kujawskiego ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia im. Fryderyka Chopina przy ul. 23 Stycznia 13 w Solecu Kujawskim

kujawsko-pomorskie, Solec kujawski

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33912794
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
13-05-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
---
Ulica
---

SzczegółyINFORMACJA O OGŁOSZENIU KONKURSU
Burmistrz Solca Kujawskiego ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia im. Fryderyka Chopina przy ul. 23 Stycznia 13 w Solcu Kujawskim, dla której organem prowadzącym jest Gmina Solec Kujawski.
Oferty należy składać w terminie do dnia 04 czerwca 2019 roku do godz. 16.30:
- w zamkniętych kopertach z podanym imieniem, nazwiskiem oraz adresem zwrotnym kandydata i dopiskiem: "KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA IM. FRYDERYKA CHOPINA W SOLCU KUJAWSKIM" w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim - parter pokój nr 1 lub pocztą na adres: Urząd Miejski, ul. 23 Stycznia 7, 86-050 Solec Kujawski. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim.
Szczegółowe ogłoszenie o konkursie, w tym wymagania wobec osób przystępujących oraz dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą, zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim, a także zamieszczone na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.soleckujawski.pl
33912794
drukuj ogłoszenie