Ogłoszenie

Ogłoszenie Sądu Rejonowego we Włocławku o stwierdzenie nabycia w drodze uwłaszczenia własności udziału w nieruchomości położonej w miejscowości Łączewna, gmina Boniewo

kujawsko-pomorskie, ---

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33912642
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
10-05-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
---
Ulica
---

SzczegółyPrzed Sądem Rejonowym we Włocławku pod sygnaturą I Ns 628/18 toczy się
postępowanie z wniosku Wincentego Kowalewskiego i Barbary Kowalewskiej
o stwierdzenie nabycia w drodze uwłaszczenia własności udziału w nieruchomości o powierzchni 4,69 ha, położonej w miejscowości Łączewna, gmina Boniewo, powiat włocławski, województwo kujawsko-pomorskie, oznaczonej geodezyjnie jako działki numer 41 i 43, dla której to nieruchomości w Sądzie Rejonowym we Włocławku urządzona jest księga wieczysta WL1W/00072433/4. Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, w szczególności spadkobierców Krzysztofa Górskiego i Jana Górskiego, synów Stanisława i Marianny, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili w sądzie i udowodnili swoje prawa własności do nieruchomości, w przeciwnym razie Sąd stwierdzi uwłaszczenie, o ile zostanie ono udowodnione.
33912642
drukuj ogłoszenie