Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym dla Warszawy Woli w Warszawie toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku.

mazowieckie, Warszawa

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33912777
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
14-05-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
01-473 Warszawa
Ulica
Kocjana 3
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA WARSZAWY-WOLI I WYDZIAŁ CYWILNY

Szczegóły"W Sądzie Rejonowym dla Warszawy - Woli w Warszawie, w Wydziale I Cywilnym, pod sygnaturą akt I Ns 789/18 toczy się postępowanie z wniosku Mai Frenkel o stwierdzenie nabycia spadku m.in. po:
- Rubinie Klajerze urodzonym w 1989 r. w Warszawie uznanym za zmarłego 1 stycznia 1947 r. ostatnio stale zamieszkałym w Warszawie przy ul. Leszno 25 m. 1;
- Szymonie Klajerze urodzonym w dniu 31 lipca 1910 r. w Warszawie, zmarłym w dniu 25 lutego 1997 r. w Hajfie, ostatnio stale zamieszkałym w Hąjfie przy ul. Owadia 23/a;
- Josefie Danielu Felix, zmarłym w dniu 23 października 2004 r., ostatnio stale zamieszkałym w Teł Awiwie, przy ul. Antokolski 21,
w części dotyczącej nieruchomości położonej przy ul. Siennej 55 w Warszawie. Sąd wzywa wszystkich spadkobierców, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się i udowodnili prawa do nabycia spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku"
33912777
drukuj ogłoszenie