Ogłoszenie

Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Olsztynie o stwierdzenie nabycia spadku po Mirosławie Kurowskim

warmińsko-mazurskie, Olsztyn

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33912907
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
14-05-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
---
Ulica
---

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy w Olsztynie Wydział X Cywilny informuje, iż w tutejszym sądzie toczy się postępowanie w sprawie o sygn. akt: X Ns 400/18 z wniosku Gminy Olsztyn o stwierdzenie nabycia spadku po Mirosławie Kurowskim zmarłym dnia 11 grudnia 2013 r. w Olsztynie, a na stałe przed śmiercią zamieszkałym w Olsztynie synu Józefa Aleksandra i Jadwigi z domu Bednarczyk, o nieustalonym majątku spadkowym, wzywając nieznanych z imienia, nazwiska i adresów zamieszkania spadkobierców zmarłego Mirosława Kurowskiego, w szczególności córkę Paulinę Kurowską oraz inne dzieci, wnuki, a jeśli ich brak rodzeństwo, a jeśli zmarli przed datą śmierci Mirosława Wieczorek to także dzieci rodzeństwa, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się i udowodnili nabycie spadku, albowiem w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzenie nabycia spadku.
33912907
drukuj ogłoszenie