Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Radomsku I Wydziale Cywilnym w sprawie o sygn. akt I Ns 110/19 toczy się postępowanie z wniosku Henryka Dudy i Mirosławy Duda o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości rolnej położonej w miejscowości Niedośpielin

łódzkie, Radomsko

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33912832
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
14-05-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
97-500 Radomsko
Ulica
Tysiąclecia
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyW Sądzie Rejonowym w Radomsku I Wydziale Cywilnym w sprawie o sygn. akt I Ns 110/19 toczy się postępowanie z wniosku Henryka Dudy i Mirosławy Duda o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości rolnej położonej w miejscowości Niedośpielin, gmina Wielgomłyny, powiat radomszczański, województwo łódzkie, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu 0011 Niedośpielin, jednostka ewidencyjna 101213_2 Wielgomłyny numerami działek 895 i 896 o łącznej powierzchni 1,22 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Radomsku nie ma urządzonej księgi wieczystej ani zbioru dokumentów, a znajdującej się obecnie w posiadaniu wnioskodawców.
Sąd wzywa wszystkie osoby zainteresowane wynikiem sprawy, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosiły się i wykazały swoje prawa, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie własności nieruchomości przez zasiedzenie, o ile zostanie ono udowodnione.
33912832
drukuj ogłoszenie