Ogłoszenie

Ogłoszenie Sądu Rejonowego we Włocławku o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości położonej w miejscowości Kowal przy ul. Kazimierza Wielkiego 51

kujawsko-pomorskie, ---

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33912994
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
11-05-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
87-800 Włocławek
Ulica
Kilińskiego 20

SzczegółyOGŁOSZENIE
Przed Sądem Rejonowym we Włocławku pod sygnaturą I Ns 1325/18 toczy się postępowanie z wniosku Pawła Wytwickiego, Marka Wytwickiego o dział spadku i stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości położonej w miejscowości Kowal przy ulicy Kazimierza Wielkiego 51, obręb Miasto Kowal, powiat włocławski, województwo kujawsko-pomorskie, oznaczonej numerem ewidencyjnym 652/2 o powierzchni 0.0509 ha, co do której nieruchomości nie można stwierdzić, czy została urządzona księga wieczysta ani zbiór dokumentów. Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, a w szczególności następców prawnych Stanisławy Wytwickiej, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili się w sądzie i udowodnili swoje prawa własności do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.
33912994
drukuj ogłoszenie