Ogłoszenie

Postępowanie o uregulowanie własności nieruchomości połozonej w Rabce-Zdroju

małopolskie, Nowy targ

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33911713
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
14-05-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
34-400 Nowy targ
Ulica
Ludżmierska
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W NOWYM TARGU I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Nowym Targu pod sygn. akt I Ns 192/19 toczy się postępowanie z wniosku Ludwika Gacek i Teresy Gacek o uregulowanie własności nieruchomości położonej w Rabce-Zdroju, woj. małopolskie, oznaczonej jako dz. ewid. 2757 powstała z pgr.1.kat. 2713 Lwh 90 ump, 2714 KW NS2L/00010671/1, 2712/4, 2688/2 KW NS2L/00010670/4 i 2688/9 KW NS2L/00010670/4, dz. ewid. 2763 powstała z pgr.1.kat. 2693/2 KW NS2L/00010670/4 i 2696/1, dz. ewid. 2771 powstała z pgr.l.kat. 2707/1 Lwh 90, dz. ewid. 2773 powstała z pgr.1.kat. 2710/1, dz. ewid. 3164 powstała z pgr.1.kat. 2682 Lwh 90 ump, 2668/10 KW NS2L/00010670/4, 2686 Lwh 90 ump, 2705 Lwh 90 ump, p.bud. 236/1, 2688/12 KW NS2L/10670/4, 4176/1 KW NS2L/00010670/4, 2691/1, 2689/1, 2690/2, 2652/1, 2650/10 Lwh 260, 2655 Lwh 1451 ump, 2654/1, 2656/4, 2656/2 Lwh 623 ump, dz. ewid. 3179 powstała z pgr.l.kat. 2676 Lwh 90 ump, dz. ewid. 3181 powstała z pgr.1.kat. 2669 Lwh 90 ump, 3675 Lwh 90 ump, dz. ewid. 3185 powstała z pgr.1.kat. 2660/7 KW NS2L/00010670/4, dz. ewid. 3190 powstała z pgr.1.kat. 2662/1 KW NS2L/00010670/4 i 2663/1, dz. ewid. 3194 powstała z pgr.1.kat. 2660/22 KW NS2L/00010670/4, 1/4 udziału w nieruchomości położonej w Rabce-Zdroju oznaczonej jako dz. ewid. 3173 powstała z pgr.l.kat. 2665/1 KW NS2L/00010670/4, 2668/9 KW NS2L/00010670/4, 2660/13 KW NS2L/00010670/4, 2663/3, 2664/1 i 2667/1 KW NS2L/00010670/4, 1/3 udziału w nieruchomości położonej w Rabce-Zdroju oznaczonej jako dz. ewid. 2760 powstała z pgr.1.kat. 2691/3, 2695/2 Lwh 9 ump, 2693/4 KW NS2L/00010670/4, 2694/3 KW NS2L/00010670/4, 2650/12 Lwh 260, 2687 Lwh NS2L/00010670/4, 2688/11 KW NS2L/00010670/4 i 4176/3 KW NS2L/00070/4, dz. ewid. 2766 powstała z pgr.1.kat. 2722/2 KW NS2L/00010669/4 i 2693/7 KW NS2L/00010670/4, dz. ewid. 3176 powstała z pgr.1.kat. 2679/1 KW NS2L/00010670/4 i 2689/2 KW NS2L/00010670/4, 1/3 udziału w nieruchomości położonej w Rabce-Zdroju oznaczonej jako dz. ewid. 3197/2 powstała z pgr.1.kat. 2656/5, 2657/1, 4170/13 KW NS2L/00010776/7, 2659/24, 2659/20, 2660/11 KW NS2L/00010670/4 i 2659/22 KW NS2L/00011567/6.
Wzywa się wszystkich zainteresowanych, a w szczególności Stefanię Kołaczek, Helenę Wiktorię Karkula, Katarzynę ze Zamków Karkulową, Jana Karkula, Józefa Karkula, Franciszka Karkula, Magdalenę Karkulankę, Stanisława Wójciak, Zofię z Kapłonów Wójciak, Władysława Kwaśniowskiego, Antoniego Karas, Czesława Majda, Jana Kwaśniowskiego, Andrzeja Kwaśniowskiego, Annę Kowalczyk, Magdalenę z Miśkowców Polaczkową, Władysława Żurek, Anielę z Mlekodajów Wróblową, Józefa Czupta, Władysławę z Polaczków Miłkowską, Marię Kościelniak, Stanisława Kościelniak, Bronisława Kościelniak, Karola Gacek, Andrzeja Kowalczyk, Zofię z Gacków Maciołową, Maryannę Majchrowiczową, Władysława Macioła, Annę z Domałecznych Gackową, Jadwigę Gacek, Józefę Gacek, Marię Gacek, Adama Gacek, Zofię Macioł, Annę Czaplińską, Helenę Macioł, Janinę Macioł, Barbarę Macioł, Jakuba Macioł, Franciszka Macioł, Mariana Macioł, Adama Macioł, Marię Nowak lub ich następców prawnych, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia ogłoszenia zgłosili się i udowodnili swoje prawa do wskazanej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd może stwierdzić nabycie własności zgodnie z wnioskiem.
33911713
drukuj ogłoszenie