Ogłoszenie

Postępowanie o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomosci połozonej w Rabce-Zdroju

małopolskie, Nowy targ

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33911723
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
14-05-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
34-400 Nowy targ
Ulica
Ludźmierska
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W NOWYM TARGU I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Nowym Targu pod sygn. akt I Ns 123/19 toczy się postępowanie z wniosku Aleksandry Kopczyńskiej o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości położonej w Rabce-Zdroju, oznaczonej jako dz. ewid. 4013/1 o pow. 0,0288 ha, powstała z p.gr.1.kat. 2074/6 z KW NS2L/00010440/3.
W związku z powyższym Sąd wzywa wszystkie osoby roszczące pretensje do działki objętej wnioskiem, a zwłaszcza Julię Miśkowcową z Palarczyków lub jej następców prawnych oraz następców prawnych Władysława Palarczyka, Edwarda Palarczyka, Franciszka Palarczyka, Andrzeja Palarczyka, Ludwiki Palarczyk, aby w terminie trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do tut. Sądu i udowodnili swoje prawa do tej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie nieruchomości, o ile zostanie ono udowodnione.
33911723
drukuj ogłoszenie