Ogłoszenie

Postepowanie o uregulowanie własności nieruchomości położonych w Harklowej

małopolskie, Nowy targ

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33911727
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
14-05-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
34-400 Nowy targ
Ulica
Ludźmierska
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W NOWYM TARGU I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Nowym Targu pod sygn. akt I Ns 265/19 toczy się postępowanie z wniosku Heleny Grzybek o uregulowanie własności nieruchomości położonych w Harklowej, oznaczonych jako dz. ewid. 1559 o pow. 0,1996 ha odpowiada pgr.1.kat. 1559 - KW NS1T/00004401/3, dz. ewid. 1376 o pow. 0,0058 ha - odpowiada pgr.1.kat. 1376 - Iwh 775 u.m.p., dz. ewid. 2254/7 o pow. 0,1806 ha, odpowiada pgr.1.kat. 2254/7 - KW NS1T/00012260/1, dz. ewid. 2254/9 o pow. 0,1892 ha, odpowiada pgr.1.kat. 2254/9 - Iwh brak, dz. ewid. 1098/1 o pow. 0,0142 ha, odpowiada pgr.1.kat. 1100/3 - KW NS1T/00012268/7, dz. ewid. 519/2 o pow. 0,1831 ha - odpowiada pgr.1.kat. 519/4 - KW NS1T/00012264/9, dz. ewid. 1969 o pow. 0,0824 ha, odpowiada pgr.1.kat. 1969 - KW NS1T/00004401/3, dz. ewid. 1978 o pow. 0,1388 ha, odpowiada pgr.1.kat. 1978 - KW NS1T/00004401/3, dz. ewid. 1979 o pow. 0,0198 ha, odpowiada pgr.1.kat. 1979 - KW NS1T/00004401/3, dz. ewid. 1676/5 o pow. 0,3920 ha, odpowiada pgr.1.kat. 1676/3 - KW NS1T/00012271/1, dz. ewid. 1677 o pow. 0,2108 ha, odpowiada pgr.1.kat. 1677 - KW NS1T/00012271/1, dz. ewid. 2320/57 o pow. 0,5635 ha, odpowiada pgr.1.kat: 2320/57, 895/10 - Iwh brak, dz. ewid. 2320/80 o pow. 0,0104 ha, odpowiada pgr.1.kat. 2320/112 - KW NS1T/00012277/3, dz. ewid. 1233/1 o pow. 0,0079 ha, odpowiada pgr.1.kat. 1233/1 - KW NS1T/00012265/6, dz. ewid. 1974 o pow. 0,0482 ha, odpowiada pgr.1.kat. 1974 - KW NS1T/00004401/3, dz. ewid. 1975 o pow. 0,0985 ha, odpowiada pgr.1.kat. 1975 - KW NS1T/00004401/3, dz. ewid. 1976 o pow. 0,4748 ha, odpowiada pgr.1.kat. 1976 - KW NS1T/00004401/3, dz. ewid. 1977 o pow. 0,0486 ha, odpowiada pgr.1.kat. 1977 - KW NS1T/00004401/36, dz. ewid. 2445 o pow. 0,0036 ha, odpowiada p.bud. 161 - KW NS1T/00004401/3.
Wzywa się wszystkich zainteresowanych, a w szczególności Jędrzeja Garlewicza, Jana Kubicza, Mariannę Chmielak, Jędrzeja Tomala, Franciszka Strama, Stanisława Pietrusiak, Stanisława Potoczak, Franciszka Chmielak, Katarzynę Chmielakową, Wincentego Gubała, Anielę Gubałową, Anielę Kondysiakówę, Józefa Tomala, Marię Tomalową, Stefanię Niemiec lub ich spadkobierców, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia ogłoszenia zgłosili się i udowodnili swoje prawa do wskazanej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd może stwierdzić nabycie własności zgodnie z wnioskiem.
33911727
drukuj ogłoszenie