Ogłoszenie

Sprawa o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości połozonej w Krakowie

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33911740
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
14-05-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
31-547 Kraków
Ulica
Przy Rondzie
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-PODGÓRZA WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie, I Wydział Cywilny toczy się sprawa z wniosku Andrzeja Jaśkowskiego o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości, składającej się z działek nr 231/1 i 231/2 o pow. 0,0690 ha, położonej w Krakowie, jednostka Podgórze, obręb 19, objętej księgą wieczystą nr KR1P/00020331/0 prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie.
Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych nabyciem prawa własności powyższej nieruchomości, a w szczególności następców prawnych dawnej współwłaścicielki Stefanii Jaśkowskiej, z domu Mika, urodzonej 4 kwietnia 1903 r. w Sokołowie Małopolskim, aby w terminie 3 miesięcy od daty publikacji niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w prowadzonym postępowaniu o zasiedzenie.
33911740
drukuj ogłoszenie