Ogłoszenie

Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłasza konkurs na koncepcję programowo-organizacyjną instytucji kultury działająca w zespole pałacowo-parkowym w Winnej Górze.

wielkopolskie, Poznań

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33912845
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
13-05-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
61-714 Poznań
Ulica
Al Niepodległości 34
Osoba kontaktowa
WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE Z SIEDZIBĄ URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJ

SzczegółyZarząd Województwa Wielkopolskiego
ogłasza konkurs na koncepcję programowo-organizacyjną
instytucji kultury działającej
w zespole pałacowo-parkowym w Winnej Górze
1. Zadanie konkursowe polega na opracowaniu koncepcji programowo-organizacyjnej instytucji kultury działającej w będącym własnością Województwa Wielkopolskiego zespole pałacowo-parkowym w Winnej Górze.
2. Koncepcja winna uwzględniać:
- Istniejące uwarunkowania przestrzenne zabytkowego pałacu w Winnej Górze oraz jego historię, w szczególności postać i spuściznę Jana Henryka Dąbrowskiego, a także Wielkopolskę, w zakresie dziedzictwa materialnego i niematerialnego.
- Przepisy prawa dotyczące obiektów wpisanych do rejestru zabytków.
- Istniejące uwarunkowania lokalizacyjne - odpowiednią infrastrukturę techniczną obiektu wraz z informacją zawierającą wstępne rozwiązania techniczne możliwe do zastosowania w obiekcie zabytkowym.
3. W konkursie mogą uczestniczyć: osoby fizyczne, osoby prawne oraz zespoły autorskie tworzone przez te podmioty.
4. Prace konkursowe należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej bądź kuriera pod adresem: Departament Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, piętro III, pok. 333 lub w punkcie kancelaryjnym Urzędu (parter, hol główny), w nieprzekraczalnym terminie do 12 lipca 2019 r., do godziny 15:30, nie decyduje data stempla pocztowego.
5. Organizator konkursu przewiduje przyznanie laureatom konkursu nagród pieniężnych - łączna pula nagród wynosi 60.000 zł.
6. Przed przystąpieniem do konkursu niezbędnym jest zapoznanie się z Regulaminem konkursu, dostępnym na stronie www.umww.pl/konkurs-winna-gora.
7. Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać w Departamencie Kultury UMWW w Poznaniu, al. Niepodległości 34 - osobą uprawnioną do korespondencji z uczestnikami konkursu i udzielania informacji o konkursie jest Sekretarz Konkursu - tel. 61 626 68 87, e-mail: winna.gora@umww.pl.
33912845
drukuj ogłoszenie