Ogłoszenie

Postępowanie o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie nieruchomości połozonej w Trzebini

małopolskie, Chrzanów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33913293
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
14-05-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
32-500 Chrzanów
Ulica
Al. Henryka
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyW Sądzie Rejonowym w Chrzanowie pod sygn. akt I Ns 614/18 toczy się postępowanie z wniosku Renaty Lewickiej i Roberta Lewickiego o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości położonej w Trzebini, składających się z działki nr 1251/10 i 1251/18 prawa służebność gruntowej drogi przejazdu i przechodu po działce położonej w Trzebini oznaczonej numerem 1269 objętej księgą wieczysta numer KR1C/00023324/6, w której prawo własności jest wpisane m.in. na rzecz Mariana Gwizdały i Władysławy Kaczmarczyk. Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do tut. sądu i wykazali swe prawa, bowiem w przeciwnym przypadku sąd stwierdzi nabycie wyżej opisanego prawa przez zasiedzenie, jeśli zostanie przez wnioskodawców udowodnione.
33913293
drukuj ogłoszenie